Hvordan ser et fornyet norskfag ut og hva er det viktigste i faget? Hvordan vi kan legge til rette for dybdelæring i et norskfag for fremtiden? Vi ser på de nye rammene fagfornyelsen gir, hva som er de største endringene i norskfaget og hvilke konsekvenser det kan få for praksis.

 

 

Kathinka Blichfeldt har lang bakgrunn som lærer, sosiallærer og skoleleder, først og fremst i grunnskolen. Har i tillegg arbeidet med læreplanforståelse gjennom utvikling av læremidler i norskfaget siden 2004 og er en av forfatterne bak norskverket Kontekst. Hun arbeider i dag som veileder ved Senter for livslang læring med fokuset profesjonsutvikling i samarbeid med kommuner, skoleeiere, skoleledere og lærere.