Logo Visma Flyt Barnehage

Barnehageløsningen er derfor ikke tilgjengelig for øyeblikket, og det er ikke mulig å søke eller endre plass i denne. Ny løsning vil være på plass senest 1. januar og vil være tilgjengelig på denne nettsiden.

Her følger informasjon om hva du kan gjøre i melllomtiden. 

 

Vil du søke plass for barnehageåret 2020/2021?

Hovedopptaket har søknadsfrist 1. mars 2020 med oppstart fra august 2020. Ny barnehageløsning er på plass 1. januar 2020, og søknader til hovedopptaket kan registreres etter det.  

Vil du søke plass for det barnehageåret vi er inne i? 

Her gjelder løpende opptak, og søknader kan registreres fortløpende når ny barnehageløsning er oppe. Ved spørsmål om ledig plass, kan barnehagen det gjelder kontaktes direkte. 

Vil du gjøre endringer?

Hvis du har plass i en barnehage og vil gjøre endringer, for eksempel si opp eller endre størrelse på plassen, kan du kontakte barnehagen din direkte. 

Alle som har søkt i det gamle systemet og ikke fått tilbudsbrev kan måtte legge inn søknad på nytt når den nye portalen åpnes 1. januar 2020. De dette gjelder vil få direkte beskjed om dette.

Bakgrunn

Hamar kommune skifter administrativt system for barnehage, skole og SFO. For Skole/SFO er denne overgangen snart helt gjennomført, og foresatte i Hamarskolen har blitt introdusert for og kanskje blitt kjent med Visma Flyt Skole. For barnehage er prosessen i ferd med å starte og barnehagene skal "flytte" fra IST og MyKid til Visma Flyt Barnehage. Prosessen vil gjennomføres fram til sommeren. Utfasing av MyKid er ikke tidssatt ennå, men vil ikke skje før tidligst neste barnehageår.