Logo Visma Flyt Barnehage

Hamar Kommune har skiftet til et nytt søknadssystem for private og kommunale barnehager. Den nye løsningen heter Visma Flyt Barnehage, og du kan logge inn her for å søke barnehageplass:  

SØK barnehageplass i Hamar

 


Vil du søke plass for det barnehageåret vi er inne i? 

Her gjelder løpende opptak, og søknader kan registreres fortløpende. Ved spørsmål om ledig plass, kan barnehagen det gjelder kontaktes direkte. 

Vil du gjøre endringer?

Hvis du har plass i en barnehage og vil gjøre endringer, for eksempel si opp eller endre størrelse på plassen, kan du kontakte barnehagen din direkte. 

Alle som har søkt i det gamle systemet og ikke fått tilbudsbrev, kan måtte legge inn søknad på nytt. De dette gjelder vil få direkte beskjed.

Kjelt å vite

Hamar kommune har skiftet administrativt system både for barnehage, skole og SFO. For Skole/SFO har foresatte blitt kjent med Visma Flyt Skole. For barnehage vil det bli en utfasing av MyKid til Visma Flyt Barnehage. Utfasing av MyKid er ikke tidssatt ennå, men vil ikke skje før tidligst neste barnehageår.

Illustrasjonsfoto fra Adobe Stock - viser barneleker