Vi skal se på sammenheng mellom overordnet del, fagets relevans, sentrale verdier og kjerneelementer. Hvordan vil disse kunne påvirke praksis?

Tonje Bergum Jahr er lektor med tilleggsutdanning og jobber ved Vestre Toten ungdomsskole, i tillegg er hun veileder for nytilsatte nyutdannede lærere, Kfk-student i engelsk og varaordfører i Vestre Toten kommune. Hun har vært med i læreplangruppa for KRLE-faget og har dermed førstehåndskjennskap til læreplanen slik den nå foreligger.