Feil på anlegget fører dessverre til at mange gatelys er mørke, både enkeltmaster og hele områder. Kommunens driftsentreprenør, Traftec AS, har en person på fulltid som reparerer gatelys bare i Hamar, og kommunen har i år bevilget ekstra penger til reparasjon.

Traftecs montør jobber fulltid med vedlikehold av gatelys for Hamar kommune

Dette er de mest utsatte områdene:

Kornsilovegen. Her er det funnet kabelfeil som gjør at hele strekningen kan bli mørk i perioder. Feilen oppstår tidvis, og det jobbes med å rette feilen.

I Birkebeinervegen, Parkgata og ved Hellandskollen er gatelysene koblet ut midlertidig mens det bygges nye gang- og sykkelveger.

Gater ved Klukhagan, bl.a. Solplassvegen. I løpet av de nærmeste ukene blir anlegget her reparert med midlertidig luftstrekk av ledninger.

Lysløypene i Furuberget og Klukhagan er for tiden mørke. Her er det gamle tremaster og ledninger i luftstrekk. Noen av tremastene er utsatt for råte, og luftstrekk i skog kan lett kortslutte anlegget ved vindfall eller når grener vokser inn i ledningene. I Furuberget prioriterer kommunen å reparere lyset i den indre løypa så snart det lar seg gjøre. For Klukhagan blir det fortsatt vurdert hvor raskt det lar seg gjøre å reparere lysanlegget.
 

Langsiktig plan

Det eksisterende gatelysanlegget skaper problemer blant annet fordi gamle lysmaster har lite gunstig fundamentering i bakken. Når telen i jorda går om våren, kan masten bevege seg og slite over kabelen som ligger i bakken. Da kan hele områder bli mørke, og det kan være vanskelig å finne ut hvor feilen befinner seg.

I forbindelse med budsjettet for 2020-2024 er det foreslått å øke bevilgningene for å oppgradere gatelysanlegget. Prioriterte tiltak:

 • Bytte tremaster som er utsatt for råte.
 • Skifte til LED-armaturer som er driftssikkert og sparer strømkostnader. Dette er godt i gang.
 • Ferdigstille digitalisering av gatelysnettet. Allerede i dag styres strømmen digitalt, men det gjenstår noe arbeid med å registrere alle gatelys og tilhørende komponenter.
 • Skifte ut gamle master og kabler.
 • Investere i nye lysløypeanlegg i Furuberget og Klukhagan.

Kommunen registrerer alle mørke gatelys i sitt kartsystem og har dermed god kontroll på hvilke områder som er i dårligst stand. Slik kan de dårligste områdene prioriteres for utskifting først. 

Nye gatelys i sentrum

I fjor høst fikk gågata og sidegater nye gatelys. 51 master og fundamenter ble skiftet til «smarte gatelys» som styres digitalt, alle med LED-armatur. Lysene er av samme design som ble satt opp rundt Stortorget da kulturhuset ble bygget. Dette har gitt trivelig og god belysning i sentrum, og er blant de første skrittene på veien til en lysere situasjon i Hamar.

FAKTA OM GATELYS I HAMAR

 • Hamar kommune eier og drifter 5.500 gatelys.
 • 4.500 av Hamars gatelys står langs veg og 1.000 i parkanlegg.
 • Et gatelysanlegg består av mast, fundament, kabel, armatur og tennskap.
 • Et moderne anlegg har master og fundament i stål samt kabler i bakken. I Hamar gjenstår ennå mye utskifting av gammelt anlegg.
 • Hamar kommune har skiftet alle tennskap de siste fire årene.
 • ommunen bytter kontinuerlig til LED-armaturer, og så langt er ca 400 pærer byttet. Bondesvea er eksempel på et helt boligfelt som har LED.
 • Strøm til gatelys i Hamar styres i dag digitalt, og hele anlegget blir digitalisert i løpet av 2020.

Per Kristian Bergstrøm i Hamar kommune og Patrick Wattum, prosjektleder hos Traftec AS, samarbeider om å løse utfordringene med gatelysene.

   

   

  Sentrum fikk ny gatebelysning i 2018