I år planlegger vi å legge is på 17 baner, med forbehold om at driftsbudsjettet blir endelig vedtatt i desember. Isbanene sees på kartet under, og ved å klikke på kartet ses vedlikeholdsstatus.

Se større kart


Mer om isbanene
De fire hovedbanene Prestrud, Greveløkka, Børstad og Åker vil bli prioritert og islagt før jul så sant været og temperaturen gjør det mulig. Det samme gjelder skøytebanen på Stortorget. 

Resten av banene er valgt ut og prioritert ut i fra tidligere års bruk og tilgjengelighet til andre isbaner i samme område. Disse vil i utgangspunktet få is etter jul. Været er ofte litt variabelt før jul og mer stabilt etter, slik at det er større sjanse for at isen blir liggende i god stand når de islegges. Vi vet at mange ønsker seg is i romjulen, så hvis været tillater det vil vi likevel prøve å islegge flest mulig av banene før det. 

Oversikt planlagt islegging og ansvarlige:

ISBANEVELKOMMENTAR
SolplassenAjer velIslegges etter jul
FinsalFinsal velIslegges etter jul
Hol barnehageHol velIslegges etter jul
Ingeberg skoleIngeberg velIslegges etter jul
Louvisenberg barnehageLouvisenberg velIslegges etter jul
MartoddenMartodden barnehageIslegges etter jul
Maths PedersensgateMæhlumsløkka velIslegges etter jul
Kirsten Flagstad vegNedre Furberget velSamarbeid kommune/vel (deler kostnad)
GreveløkkaPark og idrettHOVEDBANE
Prestrud grusbanePark og idrettHOVEDBANE
Børstad, Hamar idrettspark Park og idrettHOVEDBANE
Vidarshov/VisjunRidabu velIslegges etter jul (forbehold om bruk)
KubakkenSirius velIslegges etter jul
Tiger'nSkjønsberg barnehageIslegges etter jul
KirkebyengaVangsåsen velSamarbeid kommune/vel (kun brøyting)
ØverhamningaØverhamninga grendeutvalgIslegges etter jul
Åker barnehageÅker og Ener velHOVEDBANE

 

Skøytebane

Vedlikehold på banene vil man kunne se i sanntid på kartet under når banene er islagt. Banene vedlikeholdes ikke i helgen, hvis det ikke kommer mer enn 2 cm snø. 

Målet er at Hamar er og skal være en skøyteby – til glede for barn og voksne.

Vi håper på en kald og fin vinter med mye skøyteglede!