• Matrikkelen stenges den 13. desember og grunnboken stenges den 27. desember.
  • Saker som skal til tinglysing må være ferdig behandlet i kommunene senest 29. november.
  • Hamar kommune vil i størst mulig grad behandle saker som skal sendes til tinglysing innen denne dato.


Konsekvenser ved stenging av matrikkel og grunnbok

  • Det kan ikke opprettes nye eiendommer, festeeiendommer eller seksjoner i Matrikkel fra 13. desember til 1. Januar
  • Det kan ikke slås sammen eiendommer i Matrikkelen fra 13. desember til 1. januar
  • Det er ikke mulig å endre arealer og grenser i Matrikkelen fra 13. desember til 1. Januar.
  • Det kan ikke legges inn nye bygg eller endre bygningsdata i Matrikkelen fra 13. desember til 1. januar.
  • Det kan ikke endres eller legges inn adresser mellom 13. desember og 1. januar.
  • Reseksjonering, oppheving av seksjoner og arealoverføringer må sendes Tinglysingen senest 29. november.
  • Alle egenerklæringsskjema og konsesjonsvedtak må føres i Matrikken før 13. desember kl 1800.
  • Det er fortsatt mulig å få tinglyst hjemmelsoverganger i tidsrommet 13. desember til 1. januar. Dette krever at egenerklæring om konsesjon blir underskrevet med erverver og kommunens originale underskrift og stempel. Signert original egenerklæring eller konsesjonsvedtak sendes tinglysingen sammen med hjemmelsdokument i samme konvolutt. Kommer konsesjonsinformasjon i en annen forsendelse en hjemmelsdokumentet, vil hjemmelsdokumentet som hovedreget bli retutrnert uten tinglysing.


Klargjøring til overgangen

Hamar kommune har jobbet med rydding i matrikkel i forbindelse med sammenslåing av fylkene. Kommunen får også nytt kommunenummer: 3403. (Tidligere 0403)


Se mer om dette i Statens kartverk sin informasjon:
 

 

Illustrasjonsbilde billboard
Illustrasjonsbilde billboard