Tidligere var Arealplan og Byggesak separate avdelinger i Hamar kommune, mens Byutvikling var en ny satsing fra 2017. 

- Som én avdeling er vi i bedre stand til å håndtere sakene vi har i dag og sakene som vi vet kommer i årene framover, sier Ole André Gryttingslien. Han er nyansatt leder for avdelingen som nå heter Plan, byggesak og byutvikling. – Disse fagområdene er involvert i mange av de samme sakene, og god utvikling er avhengig av en felles tilnærming og effektiv bruk av ressursene, understreker han.

Plan, byggesak og byutvikling er samorganisert for å fremme utviklingen i kommunen. Foto: Hamar kommune

Hamar er en attraktiv by, og de folkevalgte har satt klare mål for videre utvikling. – Enda flere mennesker skal bo, jobbe og trives i Hamar de kommende årene, forklarer Gryttingslien. - Da må kommunen disponere og utvikle eiendom og områder med tanke på dagens situasjon og behovene på lang sikt. Vår viktigste oppgave er å legge til rette for variert boligbygging og videre næringsutvikling.

Ta kontakt!

Plan, byggesak og byutvikling behandler mange store regulerings- og utbyggingssaker parallelt med overgripende arbeid, som for eksempel ny sentrumsplan og jernbanesaken. Gryttingslien framhever at kommunen skal være en aktiv deltaker i de store utviklingsprosjektene. For å få til det mener han at avdelingen må styrke samarbeidet både eksternt og internt. - Internt i kommunen kan vi samarbeide tettere mot for eksempel mot nærings- og eiendomsutvikling, mener han.

- Vi skal også være tilgjengelige og yte god service for innbyggere og utbyggere. Vi skal være frampå og tilby god og rask saksbehandling, sier han og oppfordrer samtidig eiendomsutviklere til å ta kontakt. – En kommune må stadig utvide kontaktnettet sitt for å være på høyden i utviklingen. 

Erfaring fra andre siden

Ole André Gryttingslien startet i jobben 1. september og er allerede godt i gang med å forene kreftene i den nye avdelingen. Han kom fra stillingen som utviklingssjef i Felleskjøpet Agri SA og Agri Eiendom AS og har lang erfaring med næringsutvikling fra «andre siden av bordet». – I jobben jeg skal gjøre i kommunen, er det en stor fordel å kjenne til forholdene på begge sider, sier han.

Synergier

- Samtidig som vi er opptatt av å innfri krav og forventninger som stilles utenfra, er kommunen nødt til å drive effektivt og koordinert. Omorganiseringen gir forbedringer og synergier i arbeidsprosessene våre. Samtidig er kapasiteten vår innenfor planarbeid styrket, sier Gryttingslien, så vi er godt rustet til å bidra positivt i alt det spennende som skjer i kommunen vår.