Du trenger ikke søke om skoleplass for barnet til de kommunale skolene i Hamar. Tilbudsbrev med informasjon om hvilken skole eleven skal begynne på sendes ut til foresatte i midten av desember.

Hamar kommune vil foreta inntak av elever ut fra Forskrift for skoletilhørighet og skolekretsgrensene for Hamar kommune. Kart over grensene og forskriften finner du her:

Skolegrenser

Forskrift for skoletilhørighet

Når du har fått tilbudsbrevet, kan du logge på skoleportalen her og svare på om du tar imot tilbudet. Der kan du også gi beskjed hvis du i stedet for ønsker å søke private skoler eller har andre beskjeder til skolen.

Vurderer dere elevplass ved spesialpedagogisk avdeling ved Lunden skole, tar dere kontakt med styrer som vil melde fra til Lunden skole.

Mer informasjon vil bli gitt i tilbudsbrevet. 

 

Skolebarn