På sakslista står blant annet

  • Handlings- og økonomiplan 2020-2023 Hamar kommune
  • 1. gangsbehandling av kommunedelplan for dobbeltspor gjennom Hamar
  • Kommunedelplan for Hamar sentrum - fastsettelse av planprogram

Hele sakslista med sakspapirer finner du her.

 

Vi overfører møtet direkte på web-tv, du kan følge sendingen her:

Kommune-TV

 

Dobbeltdyret