Mor og barn leker i snøen - foto Adobe StockDe fleste innflytterne kom flyttende fra Stange, Ringsaker, Oslo eller Løten kommune. Også Elverum, Gjøvik, Bergen og Kristiansand kommer det en del fra. 219 av innflytterne var mellom 20 og 44 år, og mange av dem flyttet med barn. 

58 innflyttere kom fra et annet land i denne perioden, så de fleste flyttingene nå skjer innenlands og oftest lokalt.

Gave og innflyttertreff
Alle husstandene får en velkomstpakke fra kommunen med hilsen fra ordføreren og fordelskort til noen av regionens attraksjoner. 

Alle som nylig har flyttet til Stange, Løten, Hamar eller Ringsaker er også bli invitert på innflyttertreff til våren. Dette treffet arrangeres på Gregers i Hamar 17 .mars. Her blir det felles informasjon om regionen og tid til mingling. 

Hamar kommune ønsker alle innflyttere velkommen til oss. Håper du trives som ny!

---------------------------------------------

Om innflytting/utflytting:
Hamar kommune mottar tall på innflyting for hver måned. Samtidig vet vi at mange flytter ut, men hvor mange, har vi ikke eksakt tall på måned for måned. Det vi vet, er at folketallet stiger forsiktig år for år. Tall for 3. kvartal 2019 (ferskeste fra SSB) viser at vi nå er 31 298 personer i Hamar.

Her kan du lese mer fakta om folk i Hamar.