Kommunestyret har vedtatt høyere satser for purregebyr hos biblioteket. 

1. gangspurring økes fra 25,- til 40,- 

2. gangspurring økes fra 50,- til 70,-