Hamar kommunestyre har lagt forslag til kommunedelplan for togparkering ved Hjellum på høring. Høringsfrist er 14. februar.

Under finner du alle relevante plandokumenter i saken. Plandokumenter i trykt utgave er fra 21. desember tilgjengelig for gjennomsyn på Hamar rådhus (servicekontoret), på Bylab i Torggata 63 og på Hamar bibliotek kulturhuset og avd. Vang .

Vi anbefaler at du leser saksframlegg og planbeskrivelse for å sette deg inn i alternativene og hovedproblemstillingene i saken. 
1.    Planbeskrivelse      
2.    Plankart (pdf). Se også planområdet i kartløsning på nett 
3.    Planbestemmelser
4.    Konsekvensutredning
5.    ROS-analyse
6.    Teknisk hovedplan
7.    Klimabudsjett
8.    Støy
9.    Anleggsgjennomføring

 

Alle som ønsker, kan komme med innspill i høringsperioden. Opplysninger om eiendommer eller interesser kan være av betydning for videre planarbeid, eller du kan sende inn synspunkter på lokalisering og utredningsmaterialet. 

Frist for innspill: 14. februar 
Merkes "høringsuttalelse hensetting" og sendes postmottak@hamar.kommune.no   

Innspill kan alternativt sendes pr post til Hamar kommune, pb. 4063, 2306 Hamar.

Åpne møter i Bylab Hamar
Bane NOR og Hamar kommune vil være tilgjengelig på Bylab tre dager i høringsperioden. Presentasjonene på disse dagene vi først og fremst være knyttet til planen for dobbeltspor, som også er på høring.

  • 21. januar. Åpent kontor kl 16-18. Presentasjon av tema Anleggsgjennomføring kl 18-20. 
  • 28. januar. Åpent kontor kl 16-18. Ungdomskveld kl 18-20. 
  • 4. februar. Åpent kontor kl 16-18. Presentasjon av tema Byutvikling og mobilitet kl 18-20.