Hamar kommunes satsing på byutvikling har gitt oss både kulturhus og opprustede gater og torg, I tillegg er mange nye butikker, cafeer og restauranter etablert. Målsettingen med kommunens satsing er å skape et mer levende sentrum.

I 2012 ble aktiviteten i sentrum målt for å gi et sammenligningsgrunnlag. Når de samme målingene ble gjort i fjor høst, ser vi store forandringer. Antall personer som oppholder seg i sentrum, har økt med 36 % siden 2012. Hvis vi regner med CC Hamar, som ikke fantes i 2012, er økningen hele 72 %.

Dette er formidabelt, sier en strålende fornøyd Einar Busterud, som synes det er godt å se tallene svart på hvitt. - Vi synes jo vi har sett en fin forandring, ikke minst med alle nyetableringene den siste tiden. Men det er noe annet å få det konstatert, og det er nyttig i dialog med næringsdrivere som vurderer å etablere seg her.

Aktivitet i større deler av sentrum
Målingene viser at bruk av byen har endret seg mye. I 2012 var aktiviteten konsentrert om få byrom, men nå har bylivet både økt og spredt seg til flere områder.

Den mest markante økningen ser vi på Stortorget og i Strandgata/Strandgateparken, hvor aktiviteten er firedoblet på sju år!

- Dette viser at opprustingen av Strandgata, parken og lekeplassen har vært en ubetinget suksess og av stor betydning for byen, konstaterer ordføreren.

Her kan du lese hele rapporten.

 Du finner mer informasjon om undersøkelsen under bildene.

Se bildene fra Hamar sentrum før og nå!

Stortorget

Før-bilde fra Stortorget

 

Stortorget i 2019

Østre torg

Før-bilde Østre torg

Østre torg i dag

Strandgata

Før-bilde fra Strandgata

Strandgata i dag

Bakgården til Basarbygningen

Før-bilde bakgården til Basarene

Bakgården til Basarene i dag

Vangsvegen

Før-bilde av Vangsvegen

Vangsvegen i dag

Stortorget

Før-bilde fra Stortorget

Stortorget i dag

Om undersøkelsen
Undersøkelsen ble gjort i 2012 og 2019, en torsdag og lørdag kl. 8-21, samme periode begge år. Tellingene i 2019 ble gjort 31. august og 5. september.

Det var betydelige forskjeller i vær og temperatur mellom måletidspunkt i 2012 og 2019. 5. september 2019 var det 6 grader kaldere enn torsdagen det ble målt i 2012. Og 31. august 2019 var det småregn mellom kl 08 og 13, mens det i 2012 var opphold.

Vi vet jo at været påvirker opphold i sentrum, så det er grunn til å tro at med like vær- og temperaturforhold, er det sannsynlig at tellingene hadde vist enda større økning i bylivet i Hamar.