Mjølkerampa - bilde fra Frivilligsentralen Mjølkerampa vil være på Frivilligsentralen i Hamar, og mandag 20. januar klokka 12.00 blir det informasjonsmøte om hva Mjølkerampa er, og hvordan den skal fungere.

Hensikten med Mjølkerampa

Før i tida var mjøkerampene et treffsted. Her satt man gjerne hvis man ikke hadde annet fore eller hadde noen spesiell avtale. Folk traff hverandre og kunne finne på ting sammen. Slik er også denne denne Mjølkerampa på Frivilligsentralen tenkt å fungere.

Det er mye som skjer i Hamar, men alle har ikke noen å oppleve det sammen med. Ved å gå innom Mjølkerampa først, kan man finne andre i samme situasjon, og deretter bli enige om å gå sammen.

Målgruppa kan være alt fra unge til eldre; par eller enslige, nyinnflyttere eller fastboende.

Idé da nettverket ble borte

Det var Berit Andersen som fikk ideen til å lage et treffstedet Mjølkerampa, Som pensjonist opplevde hun at store deler av nettverket ble borte. Da tok hun kontakt med Frivilligsentralen, og de skjønte at det helt sikkert var flere i Berits situasjon. Å knytte personer sammen for å hjelpe hverandre, var også helt i tråd med det Frivigsentralen ellers gjør.

Ikke for dyrt

På Frivillgsentralen ser de nå for seg at folk kan sette seg på liste for å bli med på ulike arrangement. Arrangementene kan være alt fra en tur på kino eller et kafébesøk til konsert eller andre opplvelser. Uansett lite eller stiort, kan Mjølkerampa bli stedet deltakerne møtes før de går videre.

De ser riktignok for seg å styre unna de dyreste arrangementene, slik at det blir en lav terskel for å bli med.

Planen er å lage oversikter over arrangement for tre måneder av gangen. Så kan folk ta kontakt eller komme innom for å "melde seg" interessert i være med. Frivilligsentralen ser gjerne også at arrangører i byen kan melder inn sine ting og kanskje komme med tilbud.  

– Men her skal vegen bli til mens vi går, sier de, og gleder seg å forme Mjølkerampa til et godt tilbud for mange.

Lenke: Hamar frivilligsentral