Lenke til dokumentet som vedtatt på kommunestyremøte desember 2019. (Handlings- og økonomiplan)
 

Fra Kommunedirektørens innledning:

"2019 har vært et krevende år med organisasjonsendringer og økonomiske rammer som ikke har blitt holdt på så å si alle våre tjenesteområder. 2020 er et år hvor dette må snu. Vi må ha bedre disiplin på å holde rammene i budsjettet og vi må bli mer effektive i måten vi leverer tjenestene våre på. Dette vil kreve mye av oss alle sammen, både ansatte og politikere."

Christl Kvam, Foto: Jens Haugen