Nytt koronavirus har forårsaket et virusutbrudd i Kina, men det er ikke registrert tilfeller av smitte i Norge.

Vi oppfordrer til å følge med på Folkehelseinstituttets nettsider for å holde seg oppdatert på informasjon.

Det viktigste i Norge nå vil være å oppdage mulige sykdomstilfeller tidlig, teste dem og isolere dem hjemme, eller på sykehus hvis behov.

Risiko for smitte er til stede hvis du har oppholdt deg i et område med smitte eller vært i kontakt med personer med bekreftet infeksjon.

Personer som har mistanke om å være smittet, skal holde seg hjemme og kontakte fastlege eller legevakt pr telefon. Hvis du har spørsmål rundt eventuell smitte, ta kontakt med fastlege.

Hamar kommune har kontakt med Fylkesmannen i Innlandet og følger med på Helsedirektoratets informasjon. Kommunen har beredskapsplaner og rutiner for å håndtere eventuelle tilfeller hos oss.

Informasjon fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet:

Møter du personer som nylig har vært i områder med risiko for smitte?

Informasjonsplakater:

Råd for å forebygge smitte - plakat (Last gjerne ned og heng opp!)

Informasjon til reisende som har vært i Hubei-provinsen - plakat