Fra 3. februar 2020 skal gravesøknad og arbeidstillatelse med arbeidsvarslingsplan, samt sanitærsøknad, leveres via https://ledningsportalen.no/ (www.gravemelding.no)

I tillegg vil Geomatikk påvise gatelys på vegne av kommunen og informere om VA-nett, dersom dette befinner seg i nærheten av arbeidsområdet. Gravehenvendelser kan bestilles via https://ledningsportalen.no/  eller via GeoGrav-appen.

Øvrig informasjon