Illustrasjonsfoto av gravemaskin  Adobe StockI forbindelse med at Hamar kommune har inngått avtale med Geomatikk AS, skal det fra 3. februar leveres gravesøknad og arbeidstillatelse med arbeidsvarslingsplan, samt sanitærsøknad via nettsiden Ledningsportalen.

Lenker: https://ledningsportalen.no/  (www.gravemelding.no)

I tillegg vil Geomatikk påvise gatelys på vegne av kommunen og informere om VA-nett, dersom dette befinner seg i nærheten av arbeidsområdet. Gravehenvendelser kan bestilles også via https://ledningsportalen.no/  eller via GeoGrav-appen.

Priser 2020

  • Hamar kommune har et gebyr for behandling av arbeidsvarsling på kommunale trafikkarealer. Dette er på 1420,- kroner.
  • Behandling av gravesøknad og arbeidsvarslingsplan inklusieve befaring, tilsyn og kontroll er på 5800,- kroner. 
  • Behandling av sanitærsøknad er det ikke gebyr for i 2020.

Henvendelser: 

Lenker:
Vann og avløp
Veg og trafikk