Kjære skolebibliotek

Ajer skolebibliotek er blant de 200 som nå er med i forsøksordningen med distribusjon av kulturfondbøker til skolebibliotek. Vi er glade for å være med i dette spennende forsøksprosjektet som skal vare de neste tre årene. Kulturfondet fikk inn til sammen 509 søknader, og det vitner om et stort behov for flere bøker i skolebibliotekene landet rundt. Nå er vi spent på hvordan dette tilbudet blir tatt i mot av elever og lærere på skolen. Vi skal gjøre det vi kan for å få opp leselysten på Ajer, sier skolebibliotekar Marit Nyland. 

 

Les gjerne saken på Kulturrådets nettsider om tildelingene:

https://www.kulturradet.no/litteratur/vis-artikkel/-/to-hundre-skulebibliotek-inkluderte-i-innkjopsordningane

Hva innebærer ordningen?

Dette er en treårig forsøksordning (2020-2022) med det formålet å gi barn og unge tilgang til et større utvalg av nye norske bøker gjennom skolebiblioteket enn de har i dag. Ordningen sørger for innkjøp og distribusjon av kulturfondbøker til skolebibliotek i grunnskolen.

 

Titlene som inngår i prøveprosjektet er de samme titlene som forlagene melder på og som kvalitetsvurderes på Kulturrådets innkjøpsordninger for skjønnlitteratur, sakprosa og tegneserier for barn og unge. Barneskoler mottar bøker som er beregnet på 1.-10. trinn, mens ungdomsskoler mottar bøker som er beregnet på 5.-10. trinn. Antallet bøker vil avhenge av hvor mange titler som meldes på og kjøpes inn av vurderingsutvalgene på innkjøpsordningene. Basert på innkjøpstall fra 2018 kan man ta utgangspunkt i at barneskoler mottar rundt 120 titler og ungdomsskoler litt færre. Skolebibliotekene forplikter seg til å oppbevare og formidle bøkene i fem år.

 

Mer informasjon om innkjøpsordningene finner du her: https://www.kulturradet.no/innkjopsordningene.