Formålet er å tilrettelegge for et sentrumsnært boligområde ved Mjøsa med service- og sentrumsfunksjoner.

Alle som har interesser i området oppfordres til å gjøre seg kjent med planforslaget og komme med innspill. 

Plandokumentene kan du finne på PlanDialog eller på www.hamar.kommune.no/lokaldemokrati.

Dokumentene legges også ut i papirformat på: 

  • Servicekontoret i Hamar Rådhus, Vangsvegen 51
  • Hamar Bibliotek, kulturhuset og avdeling Vang på Ener ungdomsskole
  • Bylab, Torggata 63, Triangelgården

Hvis du har synspunkter, merknader eller opplysninger til planforslaget sender du de skriftlig på en av følgende måter: 

  • via Plandialog https://tema.webatlas.no/hamar/planinnsyn?planid=078400 
  • på e-post til postmottak@hamar.kommune.no 
  • per post til Hamar kommune, Arealplan, Postboks 4063, 2306 Hamar

Alle innspill vil bli gjengitt og vurdert i det videre arbeidet med planen.

Spørsmål om planen kan rettes til saksbehandler på e-post tor.harald.tusvik@hamar.kommune.no
 

Espern oversiktsbilde
Espern oversiktsbilde