Formålet er å regulere hovedadkomst til ny bydel på Espern.

Alle som har interesser i området oppfordres til å gjøre seg kjent med planforslaget og komme med innspill. 

Plandokumentene kan du finne på PlanDialog eller på www.hamar.kommune.no/lokaldemokrati.

Dokumentene legges også ut i papirformat på: 

  • Servicekontoret i Hamar rådhus, Vangsvegen 51
  • Hamar Bibliotek, kulturhuset og avdeling Vang på Ener ungdomsskole
  • Bylab, Torggata 63, Triangelgården

Hvis du har synspunkter, merknader eller opplysninger til planforslaget sender du de skriftlig på en av følgende måter: 

Alle innspill vil bli gjengitt og vurdert i det videre arbeidet med planen.

Spørsmål om planen kan rettes til saksbehandler på e-post tor.harald.tusvik@hamar.kommune.no

Espern bru oversiktsbilde
Espern bru oversiktsbilde