Formål: Planen skal legge til rette for bygging av leilighetsbygg med tilhørende uteområder og parkeringskjeller.

Illustrasjon

Alle som har interesser i området oppfordres til å gjøre seg kjent med planforslaget og komme med innspill. 

Plandokumentene kan du finne på PlanDialog: http://tema.webatlas.no/hamar/planinnsyn?planid=080000 
og på kommunens internettside www.hamar.kommune.no/lokaldemokrati

Dokumentene legges også ut i papirformat på: 
Servicekontoret i Hamar Rådhus, Vangsvegen 51
Hamar Bibliotek, kulturhuset og avdeling Vang på Ener ungdomsskole
Bylab, Torgata 63, Triangelgården

Hvis du har synspunkter, merknader eller opplysninger til planforslaget sender du de skriftlig på en av følgende måter: 
•    via Plandialog http://tema.webatlas.no/hamar/planinnsyn?planid=080000
•    på e-post til postmottak@hamar.kommune.no 
•    per post til Hamar kommune, Arealplan, Postboks 4063, 2306 Hamar. 

Alle innspill vil bli gjengitt og vurdert i det videre arbeidet med planen.

Spørsmål om planen kan rettes til saksbehandler på e-post chf@hamar.kommune.no