Det vises til Hamar kommunes tilskuddsordning, pkt 2.2.

Omfatter allmennkultur, idretts- og friluftsliv, barne- og ungdomsarbeid, aktiviteter for funksjonshemmede, forsamlingshus og nærmiljøtiltak.

Søknad fremmes på eget skjema. 

Se mer informasjon.

 

Søknadsfrist: 15. april 2020