Fakturaen blir sendt ut i disse dager, og er den første av fire regninger du får på kommunale avgifter i år. Regningene kommer i terminer med følgende frister: 21. mars, 21. mai, 21. august og 21. november. 
 

Se fakturene dine på  Min Side!

Du kan se alle fakturaene din ved å logge inn påMIN SIDE på kommunens nettside. Her kan du også sammenlignet med tidligere fakturaer.

På Min Side finner du også informasjon om eiendommene dine, med oversikt over eiendomsavgifter, eiendomsskatt, vannforbruk, feiing og tilsyn. Les mer om Min Side her.Er fakturaen vanskelig å forstå?

Her kommer en oppsummering av de ulike postene med forklaring:

Vann/kloakk 

For vann og kloakk betaler du et forskuddsbeløp hver ternin. Beløpet er bergnet ut fra hva du leste av på vannmåleren i fjor. Det du betaler forskudd for i år, er samme mengde vann du brukte i fjor. Hvis du lurer på hva som er normalt forbruk, kan vi som en tommelregel si at ca 50 kubikk vann per person i huset er et helt normalt årsforbruk. 

Avregning vann/kloakk 

På årets første regning er det i tillegg en avregning for bruk av vann/kloakk ut fra faktisk forbruk i fjor - det du leste av på vannmåleren ved nyttår. Hvis du har brukt mer enn du har netalt forskudd for, vil derfor denne fakturaen være høyere enn ellers - og motsatt. 

Renovasjon 

Prisene på renovasjon avhenger av størrelsen på dunkene. Jo større dunk, desto høyere pris. Dersom du mener at dunken er for liten eller for stor, må du kontakte Sirkula for å endre størrelsen. Hjemmekomposterer du, får du noe i fratrekk i prisen. Sirkula kan du kontakte her.

Feiing og tilsyn

Når det gjelder feiing og tilsyn, er det verdt å merke seg at her betaler du også de årene feieren ikke kommer. Summen fordeles på fire år. 

Eiendomsskatt

Alle som er deleier av en eiendom har fått egen skatteseddel i digtial eller fysisk postkasse. Hamar kommunestyre har vedtatt at kommunen skal benytte Skatteetatens beregnede markedsverdier for boliger som utgangspunkt for utregning av eiendomsskatten. Tidligere ble eiendomsskatten beregnet etter en taksering som kommunen selv utførte. Dette gjør at flere har fått et annet grunnlag for beregning av eiendomsskatt enn i fjor.

Dette kan du lese mer om her.

Selve skattesatsen er i år 4,5 promille mot 5,07 promille i 2019.

Eiendomsavgifter som i sum blir mindre enn kr 1000,- pr. år betales kun i en termin. Dette dreier seg hovedsakelig om ubebodde eiendommer, og summen betales alltid første termin i året. 

Vannkran

For deg som vil vite mer: