Mange arrangementer blir nå utsatt eller avlyst. Det gjøres på bakgrunn av råd fra sentrale helsemyndigheter og kommuneoverlegenes anbefalinger.

Det vil ikke bli gjennomført arrangementer i Hamar kulturhus de nærmeste ukene. Les mer på kulturhusets nettsider.

Dette er anbefalingene som ligger til grunn:

  • Ingen som har luftveissymptomer som tett nese, sår hals, hoste eller feber, skal delta på arrangementer og sammenkomster.
  • Alle arrangementer som det ikke er nødvendig å gjennomføre nå og som kan utsettes, anbefales utsatt.
  • Alle arrangementer, utenom normal drift og aktivitet, som møter, sammenkomster osv. hvor mer enn 50 personer er samlet, anbefales utsatt.
  • Arrangøren er ansvarlig for å gjøre de nødvendige vurderinger på bakgrunn av disse rådene.
  • Enhver innbygger må også gjøre egne vurderinger om deltakelse på alle typer arrangement og sammenkomster.

 

Idrettsarrangement (turneringer, cuper etc. med stort publikum): Avlysning eller utsettelse anbefales.

Fritidsaktiviteter: Det ordinære kultur- og fritidstilbudet anbefales å gjennomføre som vanlig.

Foreldremøter, skoleforestillinger etc.: Denne type sammenkomster som det ikke er nødvendig å gjennomføre nå, anbefales utsatt.

Konserter, teater, kino:  det anbefales å utsette eller avlyse store arrangementer. Hamar kino begrenser publikum til 50 personer, selger unummererte billetter og oppfordrer publikum til å plassere seg spredt i salen.