Alle funksjoner vil bli ivaretatt som normalt, som mottak av post, behandling av søknader og telefonkontakt med brukere. Vi ber innbyggerne om å benytte digitale kanaler så langt de har mulighet til det. Søknader leveres digitalt eller på papir i postkassen ut mot gågata. Du får kontakt med NAV ved å ringe 5555 3333 eller din egen veileder.

Alle som har en aktiv dialog med NAV har fått en egen melding om hvordan de skal forholde seg.

For å ivareta akutte kriser har NAV Hamar opprettet en vakttelefon. Dette skal først og fremst benyttes ved behov for nødhjelp og midlertidig bolig. Nummeret er 484 03 041. Det er også mulig å sende mail på nav.hamar@nav.no.

Vi ber alle som ikke har helt akutt behov for hjelp om å benyttte seg av de vanlige kanalene.