Koronautbruddet krever langt mer smittevernutstyr enn en normal situasjon, og det er stor etterspørsel over hele landet. Vi ønsker å bygge opp lageret for å være godt forberedt, og håper at det er lokale bedrifter eller innbyggere som kan bidra.

Alle typer godkjent utsyr er nødvendig, men vi har spesielt behov for:                                                                                                                                 

  • Åndedrettsvern type FFP3 og FFP2 
  • Kirurgiske munnbind Type2 og 2R  
  • Vernedresser/frakker med lang arm og gjerne hette 
  • Engangshansker i latex og nitril 
  • Vernebriller/visir 
  • Desinfeksjonsmidler  

 Har du noe å bidra med?

Send oss en epost så tar vi kontakt for å avtale henting:

logistikk@hamar.kommune.no 

Tusen takk til alle som vil bidra!

Smittervernutstyr