Koronavirus kan smitte mellom barn som leker sammen. Kommuneoverlegene har derfor gått ut med råd til barn, unge og foreldere om hvordan barn kan leke sammen. Du kan lese alle rådene her.  Et av disse rådene er å holde lekeplasser stengt. 

Lekeapparatene kan være en kilde til smittespredning, det samme kan grupper av barn som leker på samme sted. Fotballbaner og idrettsplasser er allerede stengt av samme grunn. 

Lekeplassene skal ikke være et samlingssted for barn (og voksne). Det anbefales fortsatt at barn kun har en til to lekevenner som de leker med i denne perioden.

Plakater som informerer om at det er stengt blir hengt opp på alle lekeplasser, vi ber om at alle respekterer dette.

Lekeplassene vil i første omgang være stengt en uke fram i tid, deretter vil det gjøres en ny vurdering. 

 

huske

 

Karusell