Det kostes i Hamar sentrum!Hamar kommune er i gang med vårrengjøringen på de kommunale vegene og plassene i byen.  En "kommunal vår" består av totalt 212 kilometer med veg som skal kostes.

Prosessen med kosting av veger er tidkrevende

Feiebilene må kjøre sakte for å få med seg all grusen som ligger igjen etter denne vinteren. De fleste vegene må også kjøres flere ganger før hele vegbredden er tatt.

- For å minimere støvplager, spyler vi med vann når vi feier. Vi kan bare bruke vann når det er plussgrader, så kalde morgener kan føe til at vi ikke får utført arbeidet med full kapasitet, og det kan derfor bli forsinkelser i forhold til oppsatt plan, forklarer Per Kristian Bergstrøm. 

Vårpussen i Hamar har startet - med ny feiebil.Fylkesveger og riksveger 

Det er ikke bare kommunens feiebiler som gjør rent i byen. En del gater i Hamar er fylkesveger eller riksveger. Disse inngår ikke i feieplanen for Hamar kommune. Men NCC Roads AS rengjør disse vegene i samme periode som kommunen jobber med feiinga. De skal også rengjøre rekkverk/bruer og plukke søppel langs sine veger. Noe nattarbeid kan forekomme.

I tillegg er det mange privat aktører som har ansvar for fortau og plasser rundt om i kommunen som er ute og tar sin sjau. Det skal også fjernes tagging og dueskitt, rengjøres fasader, pusses vinduer og kjøres bort søppel fra gatene, så både gårdeiere og butikker har renhold på sin timeplan.

Hva kan du gjøre som innbygger?

Som innbygger er også hver og en opptatt med å pynte opp etter vinteren. Det går an å koste litt grus ut fra selve innkjøringa si, men ikke hageavfall eller annet inne fra selve eiendommen. Det må kjøres bort.

- Vi ber om at private ikke legger igjen hauger med brask og større objekter i vegen, som for eksempel småtrær, busker og stein. Feiebilene klarer ikke å få med seg slikt, og det forsinker rengjøringa, sier Bergstrøm.

Det viktigste du ellers kan gjøre, er å sørge for at parkerte biler flyttes, slik at de ikke er til hinder for feiebilen når den kommer.

Det feies med ulike biler/kostemaskiner - stor og liten. 

Plan for feiing i Hamar 
- lista er med forbehold om uforutsette hendelser:

Uke 12 - 14Fortau, gang- og sykkelveger  
Uke 12 - 14Kommunale hovedveger 
Uke 14 - 15Hamar sentrum 
Uke 15Parkeringer 
Uke  16Nedre Storhamar  
Uke 16 - 17Børstad, Briskebyen, Disen - 
Uke 17Solvang, Smeby  
Uke 17Ridabu  
Uke 17Hjellum  
Uke 17Prestegårdsjordet  
Uke 18Sagatun, Ankerløkka, Rollsløkken,Vestbyen  
Uke 18Holsjordet, Ajer  
Uke 18Hamar vest, Prestrud  
Uke 19Stormyra, Bondesvea  
Uke 19Mælumsløkka, Volljordet  
Uke 20Vangli, Rysvea, Grubhol  
Uke 20Ingeberg 
Uke 20Slemsrud, Greftenenga  
Uke 20Greftenmoen, Kirkebyenga  
Uke 21Oppsamlingsrunde tidligere områder