Fra og med onsdag 25. mars vil åpningstiden i rådhuset være fra klokka 9-14.Samtidig oppfordrer vi de som ikke har avtaler i rådhuset til å ta kontakt med oss på telefon før de kommer på besøk.

 

Servicekontoret

De fleste av kommunens tjenester er tilgjengelige på telefon som vanlig. Vi ber alle som har tenkt å besøke rådhuset uten å ha en avtale om å ringe servicekontoret først, for å se om henvendelsen kan løses over telefon.

Servicekontoret: 62 56 30 10 (9-15)

Sentralbordet: 62 56 30 00 (9-15)

 

Post

Hvis du skal levere papirer og post til rådhuset ber vi om at dette legges i postkassa utenfor hovedinngangen. Husk å merke konvolutten med hvem det skal til. Pakker kan leveres som vanlig innenfor rådhusets åpningstid.

 

Tjenester som til vanlig tar imot besøk i rådhuset kan kontaktes på følgende måte:

Helsestasjon for barn

Helsestasjonen for barn og jordmortjenesten er åpen for oppsatte timeavtaler. Ut over det ber vi om helsestasjonen kontaktes på telefon.

Helsestasjon for barn:62 56 31 00

 

Helsestasjon for ungdom

Drop-in tilbudet og selvtesting er stengt, og helsestasjonen er kun åpen for oppsatte timeavtaler. For å sette opp nødvendige timer, kan helsestasjonen kontaktes på telefon.

Helsestasjon for ungdom:924 37 158 (9-15)

 

Barnevernet

Barnevernet er tilgjengelig på vakttelefon, eller ved å kontakte egen saksbehandler.

Vakttelefon: 958 10 885 (8-15:30)

 

Byggesak

Byggesaksvakta tar fortsatt imot henvendelser både på telefon og e-post.

Byggesaksvakt: 469 18 786 (9-15)

E-post: byggesak@hamar.kommune.no

 

Skatteoppkreveren

Hvis du har spørsmål som gjelder skattemeldingen, skal du kontakte Skatteetaten på telefon (800 80 000), chat eller www.skatteetaten.no. På nettsiden til skatteetaten finner du pgså informasjon om tilbakebetaling av restskatt og kid-nummer. Du kan også sjekke skatten din på Altinn (www.altinn.no).

Hvis du lurer på innbetaling eller tilbakebetaling av skatt og vil ha kontakt med skatteoppkreveren, kan du kontakte servicekontoret (62 56 30 10).

 

Min Side

På "Min Side" finner du informasjon om blant annet: 

  • Fakturaene dine fra kommunen (hvis du er fakturamottaker
  • Eiendommene dine, med informasjom om eiendomsavgifter og eiendomsskatt
  • Direkte pålogging til kommunale og statlige tjenester, for eksempel Altinn.no 
  • Mulighet til å sende sikker post til kommunen gjennom eDialog

Her logger du inn på Min side.

 

Rådhuset