Rådhuset og Servicekontoret

De fleste av kommunens tjenester er tilgjengelige på telefon. Skal du besøke noen konkret i rådhuset, ordne en avtale på forhånd.

Åpningstiden i rådhuset og skranken er nå fra klokka 9-14.

Telefon til Servicekontor/sentralbord : 62 56 30 10 (9-15) eller 62 56 30 00 (9-15)

Hvis du skal levere papirer og post til rådhuset, kan du legge dette i postkassa utenfor hovedinngangen. Husk å merke konvolutten med hvem det skal til. Pakker kan leveres som vanlig innenfor rådhusets åpningstid.Tjenester som til vanlig tar imot besøk i rådhuset kan kontaktes på følgende måte:

Helsestasjon for barn og jordmortjenesten:

Åpen for oppsatte timeavtaler. Ut over det ber vi om helsestasjonen kontaktes på telefon62 56 31 00.

 

Helsestasjon for ungdom:

Drop-in tilbudet og selvtesting er stengt, og helsestasjonen er kun åpen for oppsatte timeavtaler. For å sette opp nødvendige timer, kan helsestasjonen kontaktes på telefon: 924 37 158 (9-15)

 

Barnevernet:

Barnevernet er tilgjengelig på vakttelefon, eller ved å kontakte egen saksbehandler.

Vakttelefon: 958 10 885 (8-15:30)

 

Byggesak:

Byggesaksvakta tar fortsatt imot henvendelser både på telefon og e-post.

Byggesaksvakt: 469 18 786 (9-15)

E-post: byggesak@hamar.kommune.no

 

Skatteoppkreveren:

Hvis du har spørsmål som gjelder skattemeldingen, skal du kontakte Skatteetaten på telefon (800 80 000), chat eller www.skatteetaten.no. På nettsiden til skatteetaten finner du pgså informasjon om tilbakebetaling av restskatt og kid-nummer. Du kan også sjekke skatten din på Altinn (www.altinn.no).

Hvis du lurer på innbetaling eller tilbakebetaling av skatt og vil ha kontakt med skatteoppkreveren, kan du kontakte servicekontoret (62 56 30 10).

 

Min Side:

På "Min Side" finner du informasjon om blant annet: 

  • Fakturaene dine fra kommunen (hvis du er fakturamottaker
  • Eiendommene dine, med informasjom om eiendomsavgifter og eiendomsskatt
  • Direkte pålogging til kommunale og statlige tjenester, for eksempel Altinn.no 
  • Mulighet til å sende sikker post til kommunen gjennom eDialog

Her logger du inn på Min side.

 

Eksteriørbilde Hamar rådhus