Plakat om midlertidig stengte lekeplasser.– Vi hadde noen utfordringer med nettkapasitet, men nå fungerer både teknikk og undervisningsopplegg bra. Det melder både lærere, elever og foreldre til oss, sier kommunedirektør i Hamar, Christl Kvam.

Enkelte har jobber som er viktige i krisehåndteringen. – Vi fortsetter tilbudet om barnepass der begge foreldre har samfunnskritiske roller, sier Kvam.

– Også familier og barn med særskilte behov har vi løsninger for i denne perioden.

Skjerpede anbefalinger om å holde avstand
Når vi er ute, bør vi ikke være mer enn fem personer i samme gruppe. Det gjelder ikke dem som er i familie eller i samme husstand.

Når vi er innendørs på arbeidsplassen, bør vi ha minst to meters avstand til hverandre. Det gjelder ikke når vi er innendørs med familie eller personer i samme husstand.

I det offentlige rom bør vi holde minst en meters avstand til andre mennesker.


Tenk smittevern over alt
Matbutikker holder åpent som før, med strenge retningslinjer for hygiene og smitteforebyggende tiltak. Kommuneoverlege i Hamar, Ketil Egge, understreker Fylkesmannens oppfordring om at kun én person i husstanden handler, færrest mulig ganger i uka.

- Og det er viktig å ikke gå i butikken dersom du symptomer på luftveisinfeksjon, legger kommuneoverlegen til.

Serveringssteder oppfordres fortsatt til å holde stengt.
Når man er ute, bør man ikke være mer enn fem personer sammen i gruppe – med unntak av dem som er i samme husstand.1-2 faste lekevenner er ok. I denne perioden skal ikke grupper med flere barn samles til leketreff eller felles aktiviteter.

- Anbefalingen er å holde minst en meters avstand for å hindre smitte, sier Ketil Egge.

- For å ivareta behovet for lek, kan man ha én til to faste lekevenner og holde seg til de samme lekevennene gjennom denne perioden. Disse må alle være friske. Samvær bør begrenses til få timer, og det er bedre å møtes for lek utendørs enn innendørs. Disse rådene gjelder også for ungdom, understreker han.

Nasjonal dugnad
- Vi opplever at innbyggerne viser stor forståelse for situasjonen og følger oppfordringene vi gir, og det setter vi stor pris på, sier kommunedirektøren. - Dette er blitt en stor nasjonal dugnad, og jo flere som bidrar, desto raskere håper vi at jobben vil være gjort.