Nabokart Ajer - Katta.Prosjektet er under utarbeidelse, og i den forbindelse var det planer om å invitere naboer og andre interesserte til et møte for å informere om løsningene. Men med bakgrunn i  Folkehelseinstituttets anbefalinger i disse dager, er et slikt møte nå ikke aktuelt.

Hamar kommune sender derfor ut områdeplanen som foreligger til orientering til berørte naboer. Hensikten med dette er å gi muligheter for innspill før prosjektet landes.

Det et er angitt på planen hva de enkelte delområdene er planlagt til. Åpne filen under for å se hvordan dette er tenkt løst.

Oversiktsplan Ajer -Katta (pdf)
NB! Filen er stor og det kan ta litt tid å laste den opp. 

Eventuelle innspill til våre planen kan sendes over på mail til: 
jan.tore.sagbakken@hamar.kommune.no 


I forbindelse med byggesaken vil berørte naboer også bli varslet på ordinær måte ihht. byggesaksregelverket.