Ansatte i kommunen forholder seg også til retningslinjer gitt av helsemyndighetene og kommuneoverlegen. Alle som har mulighet til det, jobber nå fra hjemmekontor, men de aller fleste tjenestene til kommunen er fortsatt like tilgjengelige på telefon og e-post. Tjenestene som til vanlig tar imot publikum, i rådhuset og andre steder, har innført begrensninger på publikumskontakt. Vi ønsker som en hovedregel at flest mulig tar kontakt med oss per telefon og ikke ved direkte oppmøte.

Les mer om tjenestene som har begrenste besøkstid i rådhuset.

 

Disse tjenestene er åpne

De aller fleste av kommunens tjenester er i drift, noen i litt andre former enn vanlig. Tjenester som vanligvis tar imot besøk fra publikum, er fortsatt åpne via telefon og e-post, og kan kontaktes gjennom servicekontoret mellom kl 9 og 15.

 • Alle søknader om kommunale tjenester behandles som vanlig.  

 • Servicekontoret til kommunen har ordinær åpningstid på telefon, og kan ta imot henvendelser for alle avdelinger. Rådhuset har begrenset åpningstid, og vi ønsker at alle som ikke har en avtale her ringer oss på forhånd.  

 • Arealplan og byggesak behandler saker som normalt, og tar imot henvendelser både på telefon og e-post. Oppmåling er også i vanlig drift.

 • Bydrift drifter byen tilnærmet som normalt, noen avdelinger med litt redusert kapasitet. Vårens gatefeiing er i gang og parkeringsbetjenter er ute. Parkavdelingen og veiavdelingen er på jobb, det samme med vann og avløp. Kommuneentrepenøren har også mannskap ute.

 • Boligkontoret håndterer søknader og henvendelser som normalt og kan kontaktes på telefon og e-post.

 • Søppeltømming går foreløpig som normalt gjennom Sirkula med ekstra hygienetiltak

 • NAV har stengt publikumsmottaket, men saksbehandlingen går med forsterket kapasitet i denne situasjonen. Først og fremst gjennom digitale kanaler og telefonkontakt med publikum, men papirer kan også leveres i NAV sin postkasse, og det er mulig med fysiske møter ved behov. NAV Hamar har opprettet en vakttelefon for nødhjelp og midlertidig bolig.

 • Barnehageopptaket går som normalt, og tilbud for neste barnehageår sendes ut i disse dager.

 • Helsestasjon for barn og ungdom og reisevaksine er åpen for oppsatte timeavtaler, og ellers på telefon.

 • Tjenestene i helse og omsorg driftes som normalt, og planlegger for ekstra bemanning ved behov.

 

Servicekontor

 

Disse tjenestene er stengt fram til over påske

 • Skoler og barnehager holder stengt for barn. Unntaket er barn som har foreldre som begge jobbe i samfunnskritiske yrker og derfor har behov for skole- eller barnehageplass. Resten av elevene får hjemmeundervisning. 

 • Hamar kulturhus, biblioteket og Hamar kino er stengt.

 • Vi tar ikke imot nye bestillinger på vielser inntil videre.

 • Tilbudet om skjenkeprøver er stengt inntil videre.

 • Sykehjem og andre institusjoner har innført strenge restriksjoner for besøk.

 • Ankerskogen svømmehall er stengt, det samme er kommunale idrettsanlegg og lekeplasser. 

 

Barnehage