Illustrasjonsfoto - graving av vann og avløp.Målsettinga betyr at Hamar kommune må skifte ut ca 2300 meter med vann- og avløpsledninger hvert år. Dette gjøres for å minske saneringsetterslepet, redusere antall vannlekkasjer, samt redusere innlekk på og utlekk fra kloakkledninger.

Egen entreprenør
Hamar kommune har en egen entreprenør, Kommuneentreprenøren, som gjennomfører anleggsprosjekter for kommunen.

Under følger en følger en status på prosjekter som de jobber med: Der det er inngått samarbeidsavtaler med andre, er det oppført.

Ringgata, Vognvegen, Furubergvegen, Bondesvea.

Ringgata - klikk for større filHamar kommune og Hias skal sanere og legge nye vannledninger, spillvannsledninger og overvannsledninger i området Furubergvegen, Ringgata og Bondesvea i Hamar. Dette prosjektet er et fellesprosjekt for Hamar kommune og Hias og er ledd i å oppfylle målet om fornyelsestakten på vann- og spillvannsnettet for 2020 og 2021. Hias er samarbeidspartner og skal oppdimensjonere overføringsledningen mot Furuberget høydebasseng med en ny DN 500 vannledning. Dagens vannledning er fra 1954. 

Hamar kommune har her inngått avtale med Dobloug Entreprenør AS om utskifting av ca 2000 meter vann- og avløpsledninger. 

Prosjektet vil pågå fra mars 2020 til 4. kvartal 2021.

Se vedlagte kart-illustrasjon. Klikk for større fil.

Håkon Håkonsens gate

Håkons gate - klikk for større filHer driver Kommuneentreprenøren nå på med utskifting av gamle vann- og avløpsledninger. Vann- og avløpsarbeidene er planlagt ferdigstilt mai 2020.

Se vedlagte kart-illustrasjon. Klikk for større fil.


Elise Kjøs gate

Se vedlagte kart-illustrasjon. Klikk for større fil.Kommuneentreprenøren skifter nå ut gamle vann og avløpsledninger i Elise Kjøs gate. Disse arbeidene er planlagt ferdigstilt mai 2020.

Se vedlagte kart-illustrasjon. Klikk for større fil.


Eivind Engens veg og Vislies gate 

Eivind Engen veg - klikk for større filKommuneentreprenøren skal grave ny vannledning i Eivind Engens veg. Dette for å forbedre vannforsyningen i området. Planlagt oppstart mai 2020, etter at gravingen i Elise Kjøs gate er ferdig. Etter Eivind Engens veg er det Vislies gate som står for tur med utskifting av gamle vann- og avløpsledninger.

Se vedlagte kart-illustrasjon. Klikk for større fil.

Sagatunvegen 

Sagatunvegen - klikk for større kartI Sagatunvegen, mellom Kvitmyrvegen og Ankervegen skal Hamar kommune skifte ut både vann- og avløpsledningene, samt tre-alléen. Tre-alléen er i dag i dårlig forfatning, og i samarbeid med kulturvernmyndighetene har man blitt enige om hvordan den nye alléen skal opparbeides. I tillegg skal trerekken i Sagatunvegen mellom Arvesens veg og Folkestads veg skiftes ut. Arbeidene er planlagt startet opp rett over påske.

Se vedlagte kart-illustrasjon. Klikk for større fil.

Fv 224 Furnesvegen 

Furnesvegen. Klikk for større fil.Kommuneentreprenøren skal skifte ut vann- og avløpsledninger i Fv 224 Furnesvegen. Dette prosjektet starter opp etter at utskiftingen av vann- og avløpsledninger i Håkon Håkonsens gate er ferdig.

Se vedlagte kart-illustrasjon. Klikk for større fil.