Plakat om midlertidig stengte lekeplasser.I Hamar har antall koronasmittede steget moderat de siste dagene. Kommuneoverlege Ketil Egge håper dette er starten på en langvarig trend, men understreker at det er viktig å opprettholde tiltakene som er iverksatt.

– Utviklingen tyder på at tiltakene som er iverksatt, har effekt. Men det understreker kun behovet for å opprettholde tiltakene. Hvis vi slipper opp nå, er det sannsynlig at smittespredningen vil øke igjen raskt, advarer Egge.

Lekeplasser fortsatt stengt
Kommuneoverlegen opprettholder stenging av lekeplasser og idrettsarenaer. – Forbudet opprettholdes gjennom påsken, og gjør vi en ny vurdering når påsken er over.

I samråd med idrettsrådet har kommunen vedtatt å åpne utendørs idrettsanlegg for begrenset organisert aktivitet. Dette forutsetter at treningen følger nylig oppdaterte koronaretningslinjer for organisert idrett som er gitt av Helsedirektoratet, Norges Idrettsforbund og særforbundene.

Barnehager og skoler åpner gradvis
Hamar kommune har hatt stengte skoler og barnehager i snart tre uker, og kommunalsjef for opplæring og oppvekst, Dordy Wilson, retter en stor takk til alle foreldre og foresatte for at de viser forståelse for situasjonen og.bidrar med å hindre smittespredning.

I følge nasjonale retningslinjer vil barnehagene kunne åpne igjen 20. april, mens 1.-4. trinn kan starte på skolen 27. april.

Hamar kommune ønsker å følge nasjonale retningslinjer for gjenåpning. Dette innebærer at skolene fortsetter med fjernundervisning til 25. april. - Fra 27. april vil vi starte opp undervisning på skolen for 1.-4. trinn, slik regjeringen forespeiler, sier Wilson.

Hamar kommune vil følge nye regler for smittevern som er under utarbeidelse av nasjonale myndigheter. - Alle foreldre og foresatte vil få nærmere informasjon om hvordan vi vil organisere barnehage- og skoletilbudet når disse reglene foreligger, lover kommunalsjefen.

Fra 14. april gis igjen et tilbud i barnehage og skole til foreldrene som har samfunnskritiske funksjoner.