Hovedhensikten med planstrategien er å gjøre en samlet vurdering av hvilke planer og utredninger som skal utarbeides i fireårsperiode

Kommunestyret vedtok 25.03.2020 planstrategien for 2020-2023.

Den vedtatte planstrategien og mer informasjon finner du her.

 

Martodden

Foto: Jonas Hasselgren