Verken barnehage, skole eller SFO er akkurat slik det var før korona-utbruddet. Det er satt i gang en rekke tiltak for å begrense smitte og for å gjøre åpningen så trygg og forsvarlig som mulig. Dette er det viktigste som gjelder: 

  • Syke barn og voksne skal ikke være verken i barnehagen, på skolen eller SFO. 
  • Gode rutiner for håndvask og rengjøring er på plass.
  • Barna (elevene) blir delt inn i mindre grupper for å redusere kontakten med andre. De skal forholde seg til faste voksenpersoner. Alle vil være mye ute med god avstand til hverandre. 

I perioden fra 27. april til og med  22. mai vil både barnehage og SFO åpne klokka 8.00 og stenge kl 16.00. Åpningstiden er begrenset ut fra "normalen" for å ivareta kravene til smittevern og bemanning per antall barn. Kommunen har dialog med foreldre i samfunnskritiske situasjoner som har behov for et utvidet tilsynstilbud.

Film om åpning av barnehagen -  filmen er tilpasset barn

Filmen er laget av Utdanningsdirektoratet og er derfor generell. Det kan derfor hende at detaljer i egen barnehage vil være noe ulikt det som sies i filmen, da hver barnehage finner den beste løsningen hos seg. Den konkrte informasjonen du får fra din barnehage eller skole vil derfor være den som gjelder for DEG.  Vi synes den forteller det viktigste på en enkel måte.

Film om å begynne på skolen igjen

Barn spør ordfører Einar Busterud og kommuneoverlege Ketil Egge om hva som gjelder nå - sending fra HA-TV: (klikk på bildet)

Bilde fra Live-spørrretime. Foto Trond Lillebo

Her er noen spørsmål og svar om start i barnehage og skole/SFO:
 

Betaling i barnehage og SFO

SpørsmålSvar
Når skal det betales  for barnehage og SFO?

Alle som har plasser i barnehage og SFO skal  betale fra gjenåpning 20. april i barnehage. For SFO fra 27.april.

Hvilke grupper skal evt. Ikke betale  for barnehage  og SFO?Barn i risikogruppen, som har legeerklæring, skal ikke betale fra 20. april i barnehage og fra 27.april i.SFO.
Skal jeg betale faktura for april? Hva med kompensasjon for de dagene hvor barnehage og SFO var stengt? Det vil ikke bli sendt ut faktura for april. I mai kommer vanlig faktura, med fratrekk for resten av dagene barnehage og SFO har vært stengt.
Skal barn i risikogruppen som ikke kan benytte barnehagetilbudet betale?

Ikke hvis det legges fram legeattest. 

Skal det betales for barn som ikke har ordinære plasser i SFO og barnehage, men som har behov for tilbudet fordi foresatte har samfunnskritiske funksjoner?

Ja de skal betale dagpris fra 20. april i barnehage og i SFO fra 27.april.

Dagpris er kroner 200,-.

Kan det søkes om redusert betaling for barnehage og SFO som følge av krisen/permitteringer/endret økonomi?Ja. Men om dette innvilges, er avhengig av hvor mye man tjener. Lenke til mer informasjon og søknadsskjema:
Barnehage - redusert betaling
SFO - redusert betaling

 

Helse- og hygienespørsmål for barnehage, skole og SFO

Hvor går grensen for å være syk?

 

I denne perioden gjør selv milde luftveissymptomer og mild sykdomsfølelse at barna må være hjemme. De skal være hjemme til de har vært symptomfrie i 1 døgn. 
 
Mange barn har ofte rennende nese uten at det er et symptom på luftveisinfeksjon, for eksempel når de har vært ute og lekt. I slike tilfeller kan barnet være i barnehage, på skolen og SFO - såfremt barnet ellers er friskt. 
 
Barn med typiske symptomer på pollenallergi, som rennende nese med klart sekret, rennende eller kløende øyne, kan være i barnehagen, på skolen og på SFO.  
 
Barn iog elever i samme husstand som person med bekreftet covid-19, skal være i karantene. Hvem som skal i karantene, besluttes av helsetjenesten. 
 
Foresatte som har luftveissymptomer, er i karantene eller isolasjon skal ikke følge og hente barn i verken barnehage eller på skolen/SFO.

Hva med mat ?Alle tar med egen matpakke og drikkeflaske.Ingen skal dele med andre.
Hva betyr god hygiene?

Vi vil sørge for at alle får vasket hendene sine når de kommer om morgenen. De skal også vaske hendene før og etter måltidet, ved toalettbesøk, ved hosting/nysing og ved overganger til nye aktiviteter. 

Vi anbefaler at alle også vasker hendene sine når de kommer hjem.

De ansatte i barnehage, skole og SFO sørger for ekstra godt renhold. Flater som berøres ofte, vil rengjøres ofte. Leker og  utstyr som barna/elevene bruker, blir vasket etter bruk.  

Hvilke barn er i risikogrupper og anbefales å være hjemme?

Se Veilder om smittevern i barnehagen (fra 15.april)

Se Veileder om smittevern i skolen oppdatert  (fra 20. april)


Spørsmål om oppmøte

Kan barn i 5. – og 6. trinn (inntil 12 år) med foreldre i samfunnskritiske funksjoner få et tilbud i SFO selv om de vanligvis ikke har plass etter 27.april?

Ja. Det vil da være betaling dagris for SFO-tilbudet: Kroner 200,- pr. dag.

Kan jeg si opp eller søke permisjon fra barnehageplassen?Ja, men ved oppsigelse er man ikke garantert ny plass. Det vil avhenge av ledighet. Sies det opp nå, må det betales ut juni. Se vedtekene for barnehage.
Er det mulig å si opp SFO plassen?Ja, Men ved oppsigelse nå, må det betales for plassen ut juni.
Se vedtektene for SFO
Hvilke elever får undervisning på skolen fra 27. april.og SFO- tilbud?

1.- 4. trinn får undervisning og SFO.

Tilsyn for elever inntil 12 år med foreldre i samfunnskritiske funksjoner + sårbare barn får også tilbud.

Er det frivillig om man vil begynne på skolen igjen?

Eller gå i barnehage eller SFO?

Nei, det er skoleplikt som gjelder. Hvis det er helsemessige årsaker som ligger til grunn for ikke å være til stede, må det gå fram av en legeerklæring.

Barnehage og SFO er frivlige tilbud. Men det må betales for tilbudet etter allerede inngått avtale om oppholstid. Unntak: Hvis det foreligger legeerklæring som sier at de ikke kan være der.

Om foreldre føler at det er trygt å sende barna på skole, vil de da få hjemmeskole?

Det er mulig med hjemmeskole, dvs at foresatte selv er ansvrlige for undervisningen. Forelsatte må da ta kontakt med sin rektor for å få ti len konkret avtale

(Hjemmeskole er ikke det samme som fjernundervisning, som man har hatt nå under koronautbruddet.)

 


Illustrasjon fra Adobe Stock  korona og barnehageFant du ikke det du lette etter, sjekk: