Frisklivssentralen har planlagt høstens tilbud. Vi følger de til enhver tid gjeldene smittevernregler, og er forberedt på å justere opplegget ved behov for dette. Vi tilbyr oppfølging over telefon, samtaler i våre lokaler i Ankerskogen, en til en oppfølging utendørs og trening i grupper utendørs etter gjeldende anbefalinger der smittevernet er ivaretatt. Vi starter også med ulike mestringskurs i små grupper innendørs.

 

Treninger:

For å ivareta et godt smittevern og for å kunne holde aktiviteter som er trygge for de fleste og delta på, velger vi å fortsette med utendørs treninger uten bruk av felles utstyr inntil videre. Vi vil fom 3. august arrangere følgende utendørs treninger (se egen månedsplan):   

Friskliv –Yoga på mandager Adobostockphoto viser dame som knytter joggesko

Utetrening med kondisjon, styrke og balanse på tirsdager og torsdager

Deltakelse på trening skjer kun etter avtale med frisklivsveileder.

 

Mestringskurs:

Følgende kurs starter rett etter sommerferien:

Friskliv gravid-utendørs fra 26.august

«Sov godt»- søvnkurs fra 1.september

Tankevirus fra 31.august 

Vi har planlagt flere kurs utover høsten, blant annet kurs i tobakkavvenning, Mestringskurs med fysisk aktivitet for kreftrammede, Hverdagsglede-kurs og "Ta styring". For mer informasjon se under fanen «kurs og mestringsgrupper» der invitasjoner og info legges ut etterhvert som det blir klart.