I Norge må alle vise aktsomhet og opptre på en slik måte at brann ikke oppstår. Dette gjelder alle, hele tiden og over alt. Fra 15. april til 15. september er det i tillegg et generelt bålforbud i hele landet. Bålforbudet betyr at det er forbudt å gjøre opp bål og grill i og i nærheten av skog og annen utmark. Det gjelder altså både i skogen, på fjellet og langs mjøskanten

- Det generelle bålforbudte åpner opp for kaffebål for å ivareta friluftsinteressen, hvis det åpenbart ikke kan føre til brann. Å brenne gress i egen hage er heller ikke strengt tatt forbudt, men det er ikke nødvendigvis smart sånn som situasjonen er nå sier brannsjef Torgeir Dybvig.

 

Ikke brenn gress og bål

Brannvesenet har nå daglige utrykninger, spesielt til gressbranner som har kommet ut av kontroll. Bål og gressbranner er å fraråde i disse dager sier brannvesenet. Hedmarken brannvesen er spesielt bekymret for brann i Furuberget. Her er skogbunnen så tørr store deler av året at hele skogen og nærliggende bygg kan gå tapt ved brann.

Hamar kommune og Hedmarken brannvesen oppfordrer alle til å nyte våren med mye tid ute i naturen. Husk bare å respektere bålreglene, bruk hodet og vis aktsomhet.

Les mer om bålbrenning her.
 

Gressbrann

Foto: Hedmarken brannvesen