alt blir braVi går nå i gang med den siste uka i april, og skolene har vært stengt i godt over en måned. Det er en rar situasjon for alle, og mange kjenner på utålmodighet. Det tærer på å ikke se hverandre, både for elever og lærere, men vi må gi masse ros til alle for den gode innsatsen som blir lagt ned gjennom fjernundervisningen. Dere er kjempeflinke til å følge opp det faglige!

Dersom regjeringens tiltak skal få den ønskelige effekten er det viktig at alle fortsatt følger opp rådene rundt smittevern. Utekontakten og politiet melder om at ungdommer samler seg i for store grupper i Hamar, spesielt når det er fint vær.  Vi oppfordrer fortsatt alle til å reflektere litt sammen om dette, og å følge rådene.

Nå åpner skolene for 1.-4.trinn, og Børstad åpner også noen rom til låns for barneskolene. Vi vet fortsatt ingenting om når ungdomsskolene skal åpnes, så vi vil fortsette med å fjernundervise, sørge for vurderingsgrunnlag, følge opp kontaktelever og forsøke å gi dere følelsen av å være sammen selv om vi er hver for oss.

Minner om 29.4. - fristen for å velge valgfag for neste skoleår. Følg lenkene til valgskjema på arbeidsplanene.

Når det gjelder avslutning for 10.trinn og vitnemålsseremoni, er det usikkert om vi kan gjennomføre et arrangement der elever er samlet. Vi er på saken, og jobber tett med kommunen og de andre ungdomsskolene for å finne en god løsning på dette. Vi sender ut informasjon til 10.trinn så fort vi vet noe mer.  

Mandag 27.4.2020 fra klokka 12.00 – 16.00 skal lærerne på Børstad gjennomføre en halv planleggingsdag. Arbeidsplanen for elevene følges som vanlig fra morgenen av, men alle trinn får opplegg som kan løses uten veiledning fra lærer etter lunsj.

Ta kontakt med skolen dersom dere har spørsmål. 

 

Vennlig hilsen

Ann Kristin (Anki) Paulsberg

Assisterende rektor, Børstad ungdomsskole