Sagatunalleen er en spesiell allé i Hamar. Den er den ene av totalt fem i Norge som er fredet etter Kulturminneloven. Men det må likevel tenkes sikkerhet og fornyelse. En del av trærne var råtne i kjernen, så de var godt over hogstmodne. For 2 år siden måtte seks trær fjernes av sikkerhetshensyn.

Jobben med utskifting utføres av Dobloug Entreprenør som har laget denne videoen: En video Hias har laget om sin del av arbeidet: 

Fra arbeidene i Sagatunalléen i mai              Fra arbeidene i Sagatunalléen - her blir det endringer!

Godt planlagt

Kjøreretninger på Sagatun - klikk for større kart.Det har i samarbeid med vernemyndigheter tidligere blitt laget planer for hvordan en ny allé skal se ut, og kommunen har jobbet med mer detaljering av planene slik at Sagatunalléen skal forbli en praktallé i Hamar.

Det er valgt treslag som skal tåle klimaet og være bestandig mot sykdom. 

Det skal også skiftes vann- og kloakkledninger.

Les hele planen for Sagatun allé.

Arbeidet skal være ferdig i oktober i år, og så kommer det asfalt neste år.


Nabodialog

Naboer er varslet, og det har vært infomøte i Bylab. De som har stikkledninger og adkomster som berøres, har fått eget brev (svar ut).

Kjøremønsteret i området er endret fra opprinnelig plan etter innspill fra beboere.
(Klikk på illustrasjon.)
 Olsrud Media laget en filmsnutt om utskiftingen av Sagatun allé i Hamar i 2018, da noen trær ble fjernet da. Her er både intervjuer og egen sang. Se igjen denne om du har lyst.