I Hamar kommune kommer fakturaen for eiendomsavgifter i fire terminer med følgende frister: 

  • 21. mars
  • 21. mai
  • 21. august
  • 21. november

 

Se fakturene dine på  Min Side!

Du kan se alle fakturaene din ved å logge inn påMIN SIDE på kommunens nettside. Her kan du også sammenlignet med tidligere fakturaer.

På Min Side finner du også informasjon om eiendommene dine, med oversikt over eiendomsavgifter, eiendomsskatt, vannforbruk, feiing og tilsyn. Les mer om Min Side her.Er fakturaen vanskelig å forstå?

Er fakturaen høyere eller lavere enn forventet? Her kommer en oppsummering av de ulike postene med forklaring:

Vann/kloakk 

For vann og kloakk betaler du et forskuddsbeløp hver ternin. Beløpet er bergnet ut fra hva du leste av på vannmåleren i fjor. Det du betaler forskudd for i år, er samme mengde vann du brukte i fjor. Hvis du lurer på hva som er normalt forbruk, kan vi som en tommelregel si at ca 50 kubikk vann per person i huset er et helt normalt årsforbruk. 

Renovasjon 

Prisene på renovasjon avhenger av størrelsen på dunkene. Jo større dunk, desto høyere pris. Hvis du mener at dunken er for liten eller for stor, må du kontakte Sirkula for å endre størrelsen. Hjemmekomposterer du, får du noe i fratrekk i prisen. Sirkula kan du kontakte her.

Feiing og tilsyn

Du betaler for feiing og tilsyn også de årene feieren ikke kommer. Summen fordeles på fire år. 

Eiendomsskatt

Hamar kommunestyre har vedtatt at kommunen skal benytte Skatteetatens beregnede markedsverdier for boliger som utgangspunkt for utregning av eiendomsskatten. Tidligere ble eiendomsskatten beregnet etter en taksering som kommunen selv utførte. Dette gjør at flere har fått et annet grunnlag for beregning av eiendomsskatt i år.

Dette kan du lese mer om her.

I kommunestyremøtet 15. april ble satsene for eiendomssaktt justert ned fra 4,5 til 4,0 promille for bolig- og fritidseiendommer, og fra 6 til 5,07 promille for næringseiendommer.

Det som ble innbetalt for mye ved 1. termin, vil  bli godskrevet på fakturaen for 2. termin. Her vil det altså være ny sats, i tillegg til fratrekk for forrige termin.

Vannkran

For deg som vil vite mer: