Serveringssteder, som restaurant, kafe, bar og pub, og utested, som diskotek, nattklubb og lignende, kan holde åpent dersom driften er smittevernfaglig forsvarlig. Følgende regler gjelder serveringssteder i Hamar:

  • 1- meters regelen gjelder over alt
  • Antall personer ved hvert bord begrenses til 6 personer. Virksomheten skal sørge for at besøkende og personell kan holde minst 1 meter avstand til personer i annen husstand.
  • Bestilling ved bar/disk tillates men all servering skal foregå ved bordene. Bestilling ved bar/disk krever at skjenkestedet evner å organisere kø slik at 1-meters regelen følges.

Oppdatering 7. august: Det innføres skjenkestopp kl 24 for alle restauranter og serveringssteder. 

 

Se også: Retningslinjer for serveringssteder - Helsedirektoratet

 

Uteservering