Endringen gjelder midlertidig ut 2020.


Hva kan det søkes om støtte til?

Vi kan innvilge inntil kr 5.000,- i støtte til delfinansiering av tiltak som:

 • gir innbyggerne i Hamar hyggelige kulturopplevelser som kan gjennomføres i tråd med Folkehelseinstituttets anbefalinger
 • kan gjennomføres utendørs, via streaming eller på andre måter uten å lage folkeansamlinger
 • kan bidra til aktivisering hjemme eller utendørs, alene eller med familien

 

Hvordan blir søknadene vurdert?

Kultur og frivillighet i Hamar kommune behandler søknadene og kan innvilge disse helt eller delvis. Kultur og frivillighet kan også avslå søknaden.

 • Søknadene vurderes i forhold til den økonomiske ramme som kommunen stiller til rådighet til formålet.
 • Det gjøres en helhetsvurdering hvor prosjektets «nytte» for flest mulig tillegges vekt. Det vektlegges også hvor godt prosjektet er mulig å gjennomføre i forhold til folkehelseinstituttets anbefalinger.
 • Kultur og frivillighets avgjørelse er endelig.

 

Hvem kan søke?

 • Lag og foreninger
 • Musikere, kunstnere og andre kulturaktører

 

Hva må søknaden inneholde?

 • En enkel beskrivelse av tiltaket med et budsjett
 • Organisasjonsnummer til organisasjon eller enkeltmannsforetak
 • Bankkontonummer og adresse for utbetaling

Søknaden sendes: postmottak@hamar.kommune.no med emne: Forenklet tilskuddsordning for kulturarrangement