Norske kronerDet gis kompensasjon for tapte inntekter og/eller merutgifter i forbindelse ved at arrangement og aktivitet er avlyst eller utsatt grunnet koronautbrudd. 
 
Søknader som omfatter tilbud til barn/unge/bredde vil bli prioritert. 
 
Tapet må utgjøre minimum 20.000 kroner i perioden fra og med 13. mars og til og med 15. juni 2020.  
 
Søknadsfrist er 15. juni. Søknad sendes postmottak@hamar.kommune.no med emne: Korona-kompensasjon for lag og foreninger. 
 
Krav til søknad: 

  • En enkel beskrivelse av inntektstap eller merutgifter 
  • Organisasjonsnummer til organisasjonen  
  • Bankkontonummer og adresse for utbetaling  

 
For mer informasjon:
Morten Midtlien
Kommunalsjef for Kultur og frivillighet
E-post: morten.midtlien@hamar.kommune.no
Tlf: 412 17 421