Det er lagt opp til en kontrollert og trinnvis gjenåpning av samfunnet. Her er kort om hva som gjelder fra 7. mai.

Skole
I Hamar gjenåpnes skolene tirsdag 12. mai. Alle får beskjed fra sin skole om hva som gjelder helt konkret for seg. De viktigste prinsippene er disse:

•    Faste gruppeinndelinger der gruppene har faste undervisningsrom
•    Faste samarbeidende grupper
•    Færre voksenpersoner i kontakt med elevene
•    Faste innganger og inngang gruppevis
•    Fast område for opphold utendørs
•    Rutiner for håndvask ved ankomst og i løpet av dagen

Noen utendørs anlegg åpner
Anleggene nedenfor er åpne for aktivitet i grupper på maks 20 personer med én meters avstand. Alle personer må unngå å komme i kontakt med samme gjenstander og flater.

  • Fotballbaner
  • Skateparken på Koigen 
  • Frisbeegolf-anlegg Ankerskogen (Børstad stengt pga. arbeider)
  • Hamar idrettspark, Børstad

Fortsatt stengt: 

  • Kommunale lekeplasser (Strandgata, Vestre torg, Koigen, Hamar park)
  • Treningsapparatene på Koigen
  • Lekeplasser ved skole og barnehage stengt utenfor skolen og barnehagens åpningstid

Private arrangementer
Nå kan 20 personer samles sammen så lenge de følger smittevernloven og blant annet holder én meter avstand til hverandre. Det betyr at du kan starte planleggingen av 17. mai-frokost med flere enn de du bor sammn med.

Offentlige arrangementer
Fra og med 7. mai 2020 får en ansvarlig arrangør lov til å invitere til arrangementer på offentlig sted, med opptil 50 personer. Med offentlig sted menes steder der allmennheten har adgang, for eksempel hoteller, restauranter, kulturbygg, religiøse forsamlingslokaler, selskapslokaler, klubbhus og forsamlingslokaler. 

Ansvarlig arrangør skal sørge for at folk holder avstand og at øvrige smittevernregler følges. Ansvarlig arrangør skal også ha nøyaktig oversikt over hvem som er tilstede og sørge for at avstand og andre smitteverntiltak overholdes.

Mer om arrangement

Karantene
Reglene om karantene er endret. Nå er karanenetiden 10 dager, tdligere var det 14 dager.
 

Illustrasjon om gjenåpning fra FHI