Det gis kompensasjon for tapte inntekter og/eller merutgifter i forbindelse med at arrangement og aktivitet er avlyst eller utsatt grunnet koronautbrudd. 

Søknader som omfatter tilbud til barn, unge og breddeaktivitet, vil bli prioritert. 

Tapet må utgjøre minimum 20.000 kroner i perioden fra og med 13. mars og til og med 15. juni 2020.  

Krav til søknad: 

  • En enkel beskrivelse av inntektstap eller merutgifter 
  • Organisasjonsnummer til organisasjonen  
  • Bankkontonummer og adresse for utbetaling  

Søknadsfrist: 15. juni 2020
Søknad sendes postmottak@hamar.kommune.no (klikk på lenken) med emne: Korona-kompensasjon for lag og foreninger.