BrumundkampenVang almenning starter nå arbeid med reguleringsplan for Brumundkampen. Formålet med reguleringsplanarbeidet er å regulere eksisterende og framtidig fritidsbebyggelse på Brumundkampen.

Alle som har interesser i området oppfordres til å gjøre seg kjent med planforslaget og komme med innspill. 
 

  • Plandokumentene kan du finne på kommunens PlanDialog

 

Hvis du har synspunkter, merknader eller opplysninger til varselet om oppstart, sender du de skriftlig til forslagstiller, enten digitalt til: