Illustrasjonsfoto - eldre husBakgrunn for registreringen

Hamar kommune er i gang med å utarbeide ny kommunedelplan for sentrum. I den forbindelse ønsker kommunen å revidere verdivurderingene av kulturminner og kulturmiljøer i planområdet. NIKU (Norsk institutt for kulturminneforskning) er engasjert til arbeidet med fotoregistreringen.

Slik foregår registreringen 

  • Det vil bli tatt minimum ett foto per bygning. For kulturmiljøer tas et antall foto for å vise områdets karakteristiske trekk og kvaliteter. 
  • Fotografiene vil brukes som utgangspunkt for oppdatering og revidering av kommunens kulturminneregister, «Gul liste». 
  • NIKUs medarbeidere vil bære arbeidstøy tydelig merket med NIKUs logo under registreringsarbeidet. 
  • Huseierne dette gjelder blir varslet med eget brev, i tillegg til infoen her på kommunens hjemmeside. 

Ved spørsmål, kontakt: