Stortinget har besluttet å øke bostøtten i perioden april til oktober 2020. Dette er et midlertidig tiltak som skal hjelpe de som er økonomisk rammet av korona-pandemien. 

 

Mottar du allerede bostøtte?  

Du som mottar bostøtte i dag og som har høye boutgifter, vil få omkring 600 kroner mer i bostøtte per måned ut oktober.

 

Vil du søke om bostøtte?

Inntektsgrensene for å motta har blitt høyere, slik at flere nå kan søke om bostøtte


Søknadsfristen er den 25. hver måned.

 


Du finner mer informasjon og søknadsskjema på husbanken.no 
 

Hus